Projektbeskrivning

Ombudet är oengagerad, slarvar och är svårtillgänglig. A som har en svår övergreppshistorik får allvarliga problem med sin berättelse då tolken inte fungerar. Ombudet ställer inga klargörande frågor och kan ingenting om sin huvudmans historia. Ombudet avbryter inte intervjun trots uppenbara tolkproblem vilka hämmar A i framställningen av sina asylskäl. Ombudet agerar inte som A:s företrädare utan snarare som en motståndare. A får avslag på grund av osammanhängande berättelse.