Projektbeskrivning

Ombudet är oengagerad, okunnig och oförberedd och vet inte ens vilken klient det är frågan om. Anmäld till advokat­ samfundet.