Projektbeskrivning

A:s ombud uttalar i ett telefonsamtal att hemlandet är säkert och att A kan återvända dit, detta trots att asylskäl prövas individuellt. God man berättar att A tar mycket illa vid sig och blir förtegen. Ombudet träffar inte A före asyl­ utredningen. Vid återgivningsmöte i början på juni ber god man att utredningen ska skickas. Den skickas efter påtryckningar i slutet av oktober. Ombudet har vid flera tillfällen uttryckt att hen inte tror på fallet, att hen saknar tid att handlägga ärendet och har först efter kraftfulla påtryckningar skickat överklaganden och inlagor. I dessa inlagor har ombudet inte heller byggt upp någon egen argumentation för att stärka sin klients sak. Ombudet är anmäld till Advokatsamfundet.