Projektbeskrivning

Ombudet skickar överklagan utan att A fått läsa, ta del av eller beredas chans att komplettera. Ombudet tar del av Migrationsdomstolens avslag i mitten av juni. Först i slutet av juni skickas domen till god man och i början av juli får A ta del av domen via god man. I mitten av juli får A tillgång till själva domen. Överklagan/begäran om prövnings­ tillstånd ska lämnas in inom tre veckor från beslutsdatum. När A får tillgång till beslutet är sista datum för överklagan redan förbi.