Projektbeskrivning

A är svårt traumatiserad och får psykiatrisk hjälp. A kollapsar under första intervjutillfället. Migrationsverket kommunicerar protokollet med ombudet och anmodar hen att komma in med yttrande 16 november 2016. Inget yttrande inkommer. Efter upprepade påstötningar meddelar Migrationsverket 25/11 att ombudet förlorar sin rätt till ersättning om yttrandet uteblir. A har under denna tid haft samtalshjälp och kan börja berätta om sina asylskäl. Det finns alltså nya uppgifter som bör komma till Migrationsverkets kännedom. Men A får ingen kontakt med ombudet som skickar in ett yttrande utan dessa nya omständigheter och dessutom med direkta felaktigheter som försvagar A:s asylskäl. A som nu befinner sig inom sluten psykiatrisk vård har under sin asylprocess saknat stöd av såväl ombud som god man.