Projektbeskrivning

Ombudet meddelar ej avslag på överklagan till Migrationsdomstolen. A får veta avslaget genom kallelsen till återvändarsamtal. På samtalet upplyser handläggaren om att tiden för att ansöka om prövningstillstånd till Migrations­ överdomstolen har gått ut, föregående dag. Viktiga dokument som stärker A:s asylskäl kommer därför inte till Migrationsöverdomstolens kännedom.