Projektbeskrivning

A får avslag och blir åldersuppskriven. Avslaget överklagas och muntlig förhandling äskas. A väntar. I mitten av juli meddelar ombudet att hen inte hört något i ärendet. I slutet av juli får A meddelande från Migrationsverket att A har återreseförbud då hen inte lämnat landet innan tidsfristen gått ut. Det visar sig att ombudet är sjukskriven och att ärendet har lämnats över till nytt ombud som ej kontaktat sin klient och säkerställt att informationen gått fram.