Projektbeskrivning

A får med hjälp av god man och efter många försök kontakt med sitt ombud. Ombudet (01) upplyser gode mannen om att hen bara får betalt för 10 timmar och därför inte har tid med några förberedande samtal. I så fall får A betala själv. Inför intervju kommer trots det en kallelse till juridikbyrån där A får träffa ombud 02 och en bristfällig tolk som A har mycket svårt att förstå. Ombud 02 är sjuk vid intervjun och den skjuts upp för att sedan genomföras med ombud 03 som aldrig träffat A, som ej är insatt i fallet och som inte har någon juridisk kompetens. I kallelsen står att ”biträdet uppmanas att slutföra talan på plats”. Det sker inte. När A kallas till kompletterande intervju kommer ett ombud 04 försent. A som är bättre än tolken på svenska är angelägen om att rätta protokollet och Migrationsverket lovar skicka det samma dag. Efter nya påtryckningar får A, en dryg månad efter att protokollet kommit till juridikbyrån komma för att gå igenom det. Under mötet med ett stressat ombud 05 görs det klart att ombud 05 inte har tid att svara på frågor. A har inte haft tillgång till de inlagor och dokument juridikbyrån skickat till Migrationsverket under processen. Försök att byta ombud har varit fruktlösa.