Projektbeskrivning

Ombudet går inte att nå. A försöker desperat få ett överklagande. Till slut får A ett sms från ombudet som säger att det finns trettio minuter till förfogande dagen efter och ber i samma sms att A fixar tolk själv. A får avslag på överklagandet. Med hjälp av engagerad volontär skrivs ansökan om verkställighetshinder. A får inhibition.