Projektbeskrivning

Familjehemskonsulent kontaktas på grund av A:s dåliga psykiska tillstånd som kraftigt försämrats då A och god man febrilt sökt kontakt med ombud för förberedande samtal inför asylutredning utan att lyckas. A, god man och konsulenten söker ombudet per mail, telefon och sms fram tills en vecka återstår innan intervjun ska äga rum. Ombudet svarar till slut på mail men försvinner igen. Till slut vill ombudet boka ett telefonmöte dagen innan intervjun men underlåter att vidarebefordra begärda handlingar och överlåter allt på gode man. Vid samtal med handläggare på Migrationsverket sägs att detta inte är någon anledning att skjuta upp en intervju. Familjekonsulenten påtalar bristen på barnperspektiv till både Migrationsverket och ombud. A som väntat i nästan två år på intervjun väljer att genomföra den med hjälp av familjehemskonsulent och god man. Enligt EU:s asylprocedurdirektiv artikel 31.5 ska förfarandet vid första instans under alla omständigheter slutföras inom 21 månader.