Projektbeskrivning

Ombudet underlåter att informera A om vad asylskäl är innan asylintervjun. A:s intervjutid går helt åt till att A ska bevisa sin ålder, asylskäl får inget utrymme. Ombudet genomför ingen genomgång av protokoll. Alltså är intervjun aldrig godkänd av A. Ombudet är genomgående svår att nå; tredje avslaget får A genom att det postas till kurator på A:s skola. A får avslag, är nu hemlös i Europa.