Projektbeskrivning

A har redan från start mycket svårt att få kontakt med sitt ombud. Upprepade gånger ber A Migrationsverket att få byta ombud. Migrationsverket lovar att undersöka möjligheterna men återkommer med besked att det inte är möjligt. Gode man har inte heller varit behjälplig och A saknar helt stöd i asylprocessen. Ombudet meddelar inte avslag två och tre. Ombudet uppmärksammar inte heller att A har två olika födelsedatum på olika dokument från Migrationsverket med ett års skillnad. A är föräldralös då föräldrarna sprängdes i ett attentat 2011. God man som lärt sig att det är mycket svårt för A att tala om dådet och händelserna söker Ombudet för förberedande samtal. Möte med ombudet sker i anslutning till asylintervju.

Ombudet vill inte att gode mannen är med under det förberedande mötet men A insisterar på att gode mannen följer med in. Under asylintervjun är ombudet ointresserad och kollar i sin mobil. A har svåra gråtattacker och i pausen undviker ombudet att prata med A. Vid slutet av intervjun avböjer ombudet att ställa klargörande frågor med hänvisning till yttrandet som skulle skrivas när ombudet fått protokoll. God man stöter på efter två veckor men ombudet förnekar att protokollet kommit och uttrycker att gode mannen bör sköta sitt uppdrag och låta ombudet sköta sitt. Efter ytterligare en vecka får gode mannen veta av Migrationsverket att protokollet faxats till ombudet samma dag som intervjun skedde. God man får sedan en påminnelse från Migrationsverket om att yttrande om protokollet saknas och att utsatt datum för yttrandet passerats. Ombudet har begärt anstånd men är motsträvig till att gå igenom det med sin huvudman. Gode mannen får till slut protokollet via mail utan några klargöranden eller tillrättalägganden. Ombudet underlåter även att informera om beslut så att A får veta om åldersuppskrivning i samband med vårdbesök. Avslag med påföljande överklagan följer samma mönster.