Projektbeskrivning

A har pashto som modersmål och kan begränsat tala dari. Ombudet talar persiska och anser att tolk inte behövs. A upplever att de förstår varandra dåligt. När protokollet kommer blir ombudet oanträffbar. A får sedan veta per telefon att ombudet sänt tillbaka protokollet efter att ha ”rättat några små fel.” Detta utan att A får möjlighet att granska vad Migrationsverkets intervjuprotokoll med hjälp av tolk på modersmålet.