Projektbeskrivning

Ombudet är inte tillgängligt och ger inte information till god man om andra avslaget förrän efter tre veckor. A lyckas ordna fram vaccinationsintyg, skollegitimation, skolbetyg samt klubbkort från sitt gamla fotbollslag i Iran för att styrka sin identitet. Ombudet reser på semester och skickar in överklagan utan att ha fått kompletterande uppgifter av A. Fullmäktige och familjehem sammanställer och skickar in en egen överklagan med dokumentation.