Projektbeskrivning

Ombudet träffar inte sin huvudman innan första intervjun och inte heller för genomgång av protokoll efter intervjun. Detta blir extra allvarligt då att tolkningen är så bristfällig under intervjun att A själv får rätta och förklara hela tiden. Gode man har förhinder när beslut ska överlämnas. Ombudet är inte närvarande under detta möte. Även denna gång finns stora brister i tolkningen vilket gör att A ber om att få fullfölja mötet med handläggare utan tolk. A blir chockad över hur intervjun formats om i protokollet han inte fått chans att gå igenom. Det är fullt av missförstånd och felaktigheter. När beslutet ska överklagas är ombudet svårtillgänglig och ointresserad. Till slut skrivs en överklagan tillsammans med kontaktperson. Överklagan godkänns av Migrationsdomstolen. Dock sänds det beslutet till ombudet som struntar i att vidarebefordra det till A. En ny intervju bokas och genomförs i maj 2017. Ombudet fakturerar Migrationsverket för ett överklagande som ombudet inte arbetat med. Här brister både ombud, god man och tolkning.