Projektbeskrivning

A får ingen information av ombud eller god man om andra avslag. A blir istället uppringd av god man som berättar att det tredje avslaget kommit. A har alltså inte fått möjlighet att gå igenom och få avslaget förklarat och bereds ingen möjlighet att inkomma med nya uppgifter till Migrationsöverdomstolen.