Projektbeskrivning

A blir feltranskriberad vid ankomst och skrivs upp i ålder med 1 år. A lyckas skaffa orginal­taskira från Afghanistan men ombudet är oengagerad, följer inte upp, och A:s felaktiga ålder ligger kvar. A:s felaktiga 18­årsdag infaller och han förlorar boende, god man och sammanhang samt flyttas till ett vuxenboende där hans psykiska hälsa blir allt sämre. Under denna tid får A ingen kontakt med sitt ombud. En ideell god man börjar hjälpa till att söka ombudet. I mars 2017 försöker personen få tid för ett möte. I april får de veta att ombudet inte arbetar på juridikfirman längre. I samband med kallelse till asylintervju i slutet på maj får A besked att ombudet är entledigad och att A får ett nytt ombud som bor 30 mil bort. I början av juni får A brev från den gamla juridikbyrån att ytterligare ett nytt ombud är tillförordnat. I mitten av juni får god man och A besked från detta ombud att det inte finns någon tid att träffas trots att A:s ptsd­symptom gör asylintervjun väldigt svår. Intervjun ställs in den då ombudet har andra åtaganden.