Projektbeskrivning

A som är handikappad kommer ensam till Sverige augusti 2015 och tilldelas ett ombud. När A:s syster med familj senare kommer till landet byts ombud utan att A tillfrågas. A får samma ombud som systern. God man motsätter sig bytet dådet är 60 mil mellan A:s boende och ombudets vistelseort. Det nya ombudet är inte anträffbart. Systern får avslag men A får inget besked. Ombudet visar minimalt engagemang och A med kontaktperson får ideligen stöta på för att få besked och information. Ombudet och gode man verkar ense om att A inte har några större möjligheter till uppehållstillstånd och 18­årsdagen närmar sig utan att något händer med ärendet. A får kontakt med sitt första ombud som blir upprörd över den slarviga hanteringen. A lyckas få byta och det ursprungliga ombudet inkommer med kompletterande handlingar en dag innan A fyller 18. A får uppehållstillstånd. Det ombud som Migrationsverket bytte till utan att A tillfrågades träffar inte sin huvudman under hela processen. I det här fallet brister även gode man i sitt uppdrag.