Projektbeskrivning

A har mycket svårt att få kontakt med sitt ombud. Inget förberedande samtal, inget möte med genomgång av protokoll med tolk och därav ingen korrigering av detsamma vilket ger fel grunder för beslutsfattande. Avslag grundat på att A påstås ha uppgett olika födelsedatum, något uppstått genom både feltolkning och oengagerat agerande av ombud.