Projektbeskrivning

A lider av hjärtfel som kan vara dödligt om det inte behandlas i Sverige och får nytt läkarintyg om det. Ombudet väntar inte in intyget utan säger att överklagan är inskickad eftersom A ”kommer att få avslag ändå”. A skickar in intyg och överklagan med annan hjälp och får permanent uppehållstillstånd.