Projektbeskrivning

Ombudet skriver genomgående att A är hazar fast A vid upprepade tillfällen rättar; A är tadzjik. Ombudet bereder inte A tillfälle till förberedande samtal. Ombudet vidarebefordrar inte beslut, bryter mot tystnadsplikt och handlar emot A:s uttryckliga begäran. Ombudet är anmäld till Advokatsamfundet.