Projektbeskrivning

A:s ombud underlåter att boka tolk vid genomgång av ett protokoll som innehåller många fel och som knappt vidrör A:s asylskäl. Ombudet underlåter att boka tolk även när överklagan ska skrivas. God man ringer till slut in en vän som kan lite av språket, men mötet och överklagan blir långt ifrån tillfredsställande. Ombudet går inte att nå efter att avslag meddelats, saknar kunskap om vid vilket datum överklagandet ska inkomma, meddelar aldrig när beslut fattas och använder inte material och intyg som A samlat in i ansökan om verkställighetshinder.