Projektbeskrivning

A har flytt papperslös från tvångsgifte. Kan inte kontakta sin familj utan att utsätta sig för stor fara. Vid asylintervjun upplyses A om möjlighet till medicinsk åldersbedömning och att Migrationsverket inte betalar men att ersättning kan sökas i efterhand. Migrationsverket skickar en kopia på socialnämndsutlåtande, vilket säger att inget indikerar att A har annan ålder än vad hen uppgivit.

Man upplyser även om att åldersutredning kan göras men att det är A själv som ska ta initiativet till den. Då inga intervjufrågor eller dokument indikerar att A:s ålder är ifrågasatt och då forskare, advokat­ och läkarsamfund avråder från den typen av åldersbedömning som Migrationsverket informerat om eftersom den kan visa fel på så mycket som två år, avråder både ombud och god man A från att genomgå åldersbedömning.

I beslutet från Migrationsverket undertecknat av två personer som aldrig träffat A har 10 månader lagts till på A:s ålder. Ur motivationen: ”…finner Migrationsverket inte att den omständigheten att det inte framkommit uppgifter att du skulle ha en annan ålder är att jämställa med att de styrker din uppgivna ålder. Snarare bedömer Migrationsverket att socialtjänstens yttrande inte ger någon hjälp vid bedömningen av om din uppgivna ålder är korrekt. Du har också informerats om möjligheten att genomföra en medicinsk åldersbedömning men avstått från denna”.

Trots att A genom vänners vänner lyckats få fram ett skolbetyg samt en mängd intyg från läkare, lärare och andra personer i A:s närhet beslutar Migrationsdomstolen att de två handläggare som aldrig träffat A har större auktoritet. Tre veckor efter dom beslutar Skatteverket att A:s uppgifter är trovärdiga och ger A den rätta åldern tillbaka. När A åker till Migrationsverket på Skatteverkets uppmaning för att beställa nytt UT­kort med rätt ålder berättar Migrationsverket att de klippt sönder kortet vid leverans då A ”ska betraktas som fortsatt 18”. Nu vägrar kommunens socialnämnd att hjälpa A som anses vara över 18 medan kommunens integrations­ och flyktingenhet vägrar hjälpa A då folkbokföringen säger att A är under 18.