Projektbeskrivning

A försöker med hjälp av sitt ombud att rätta till felaktigheter i protokollet på ett kompletterande utredningssamtal. Något som inte skett trots att ombud kommunicerat felen med Migrationsverket. Handläggaren beslutar att skriva upp A till 18 år med utgångspunkt från foto på taskira där A ser ”gammal” ut på fotot enligt handläggaren. Taskiran underkänns dock i övrigt som bevis på identitet. A har begärt medicinsk åldersbedömning för att bevisa sin underårighet men fått avslag i Förvaltningsrätten.