Projektbeskrivning

A har tolkproblem vid ankomst och blir feltranskriberad. Handläggare säger vid asylintervju på direkt fråga från ombudet att Migrationsverket inte ifrågasätter födelsedatumet och att någon medicinsk åldersbedömning inte behövs. Två månader senare kallas A till medicinsk åldersbedömning. Motiveringen är att det från och med mars 2017 är möjligt att beställa sådana från Rättsmedicinalverket. God man och ombud ifrågasätter Migrationsverkets förfarande samt bristen på säkerhet i åldersutlåtandena och avråder. A blir åldersuppskriven och får avslag.