Projektbeskrivning

A är före detta bacha bazi. Han är traumatiserad och medicineras samt får samtal på BUP. Asylintervjun är en svår prövning då det är mycket svårt att tala om övergreppen. Det första samtalet bryts på grund av tolkproblem. A får svåra panikångestattacker. Vid det andra mötet klarar han av att berätta om dansandet men inte om övergreppen. Det är för skamligt. Avslag på grund av bristande tillförlitlighet.