Projektbeskrivning

A tvingas av sin farbror till bacha bazi. Vid asylintervjun, under stor press och med dålig tolk berättar han om största skammen. I avslaget vänds det mot A att detta inte togs upp som asylskäl redan i ankomstsamtalet utan först vid asylintervjun och att berättelsen är osammanhängande. Handläggaren säger att med hjälp av åldersuppskrivning kan A kan åka hem utan risk för nu är han vuxen och bacha bazi blir bara pojkar. Att det föreligger en hotbild från farbrodern anses inte vara skyddsskäl.