Projektbeskrivning

A:s far dödas. Han lever med syskon och mor och anses inte ha någon vårdnadshavare. Talibaner vill tvinga honom att bli soldat och han flyr. Enligt Migrationsverkets beslut gäller inte detta som skyddsskäl då det finns landinformation som talar emot att tvångsrekrytering används generellt. A är tadzjik från Ghazniprovinsen och är som faderlös ett lätt offer för tvångsrekrytering.