Projektbeskrivning

A som är tadzjik blir på Migrationsverket hazar. Trots upprepade försök att rätta till detta med hjälp av ombud och gode man står protokollet fast. A blir uppmanad att ålderstesta sig och genomför ett sådant på Forodont till A:s fördel. Migrationsverket underkänner testet och hänvisar till Rättsmedicinalverket som man ännu inte inlett samarbete med när A uppmanades att ålderstesta sig.