Projektbeskrivning

A har flytt efter att familjen har anklagats för att ha angett en man som rekryterar barn till bacha bazi. Mannen har nära samröre med talibanrörelsen. Tillsamman med talibaner letar han efter A och lämnar hotelser om att A kommer att bli en danspojke, bacha bazi. Vid återvändande fruktar A hämnd och tvångsrekrytering. I avslagsbeslutet har dock handläggaren kommit fram till att förekomsten av bacha bazi i Afghanistan inte är en omständighet som uppnår kravet för att ett barn ska vara flykting. Det är vida känt och rapporterat hur bacha bazi som företeelse har blommat upp sedan talibanerna trängdes undan och att urvalet snarare handlar om fattigdom, brist på skyddande nätverk än om religion och etnisk tillhörighet. Vidare grundas avslaget på att A som hazar utan familj i Afghanistan inte löper risk att tvångsrekryteras av talibaner; här hänvisar handläggaren till Lifosdokument 35510 från aug 2015.

Enligt EASO:s rapport från september 20162 är unga män utan familj och kontaktnät sårbarast för rekrytering till talibanrörelsen. Detta gäller även hazarer.