Projektbeskrivning

Under utredningen talar handläggaren om att inga åtgärder krävs i åldersfrågan. Under processen tillsätts ny utredare och ny beslutsfattare. Det har aldrig föreslagits någon åldersutredning från Migrationsverket; på uttrycklig fråga från ombud har handläggare sagt att det ej är aktuellt. I beslutet står ”att [A] inte vill medverka till medicinsk ålders­ bedömning […]”. A skrivs upp i ålder och får utvisningsbeslut.