Projektbeskrivning

A är uppvuxen i Iran. Hen tillhör en politiskt aktiv familj som tvingades fly talibanväldet. I Iran blir familjen med tiden svårt förföljda och flyr vidare till Damaskus i Syrien. När staden anfalls av IS förlorar A sin familj, flyr med hjälp av en annan familj och kommer till slut till Sverige. Under vistelsen i Sverige har A blivit ateist. A:s asylberättelse är mycket konsekvent och detaljrik och har det som Migrationsverket brukar betrakta som ”högt bevisvärde”. A skrivs dock upp i ålder, asylansökan avslås och i beslutet kan man läsa: ”Det har inte framkommit något som tyder på att du inte skulle kunna återetablera dig (vår kursivering) i det afghanska samhället.”