Projektbeskrivning

A blir kidnappad av talibaner som 12­åring, dokumenterat med polisanmälan på dari. A har svenskt läkarintyg på att A blivit utsatt för övergrepp och våld och är traumatiserad. Under flykten uppstår ytterligare trauman, bekräftat med intyg och journaler från sjukvården. Under första utredningssamtalet bryter A samman, mår illa, blir svimfärdig och blir till slut liggande på golvet. Intervjun avbryts. Nästa intervju genomförs utan traumahänsyn med A kraftigt påverkad av ångestdämpande medicin. A har inte varit i stånd att redogöra för sina asylskäl. Då ej heller ombudet fungerat tillfredställande har A:s trauma förvärrats avsevärt under asylprocessen och A är för närvarande intagen inom sluten psykiatrisk vård .