Projektbeskrivning

A har levt hela sitt liv i Iran, ett shiamuslimskt land där det talas persiska. I Migrationsverkets utvisningsbeslut hävdas att A har större anknytning till Afghanistan än till Sverige. A har levt i svensk familj i två år, talar god svenska samt saknar familj i Afghanistan.