Projektbeskrivning

A är vid tillfället 10 år. En första intervju hålls utan ombuds närvaro, med god man och familjehemsförälder närvarande. Handläggaren är väldigt tuff, går hårt åt A, anklagar A för att ljuga samt ifrågasätter A:s nationalitet. Tolken talar ett annat språk än A samt har dåliga kunskaper i svenska språket. Både A och god man blir mycket pressade. När det offentliga biträdet får protokollet upptäcks också att handläggaren förfalskat ombudets namnteckning. Genom kontakt med handläggarens chef får A byta handläggare.