Projektbeskrivning

Liknande ärenden – olika utgång. God man berättar om två huvudmän från samma provins men som inte känner varandra. Båda har varit fångar hos Al Shabaab och flytt då de under hot tvingats delta i terrorgruppens krigföring.

Ingen av pojkarna har några identitetshandlingar men bådas berättelser har av utredarna ansetts vara icke motsägelsefulla och sammanhängande. Här har utredarna använt sig av samma källor men valt olika delar för att styrka sin bevisföring. Den ena utredaren har använt källan till att styrka ett beslut om utvisning. Den andra utredaren har använt samma källa för att styrka uppehållstillstånd. Den ena utredaren citerar ”Det händer att de spårar soldater med låg rang och för dem tillbaka till Al Shabaab” och tolkar det som att ”informationen får dock anses stödja att inte alla riskerar att eftersökas”. I den andra utredarens ögon blir samma rapport ett bevis för att barn tvångsrekryteras och att de som motsätter sig riskerar att dödas och ett uppehållstillstånd beviljas.