Projektbeskrivning

A är född av eritreanska föräldrar i flyktingläger i Sudan. Migrationsverket har godkänt de handlingar A uppvisat för att bevisa att föräldrarna är eritreaner. I utvisningsbeslutet skriver Migrationsverket: ”Det har inte framkommit något som tyder på att du inte ska kunna ansöka om medborgarskap i Sudan. Migrationsverket bedömer att du sannolikt är medborgare i Sudan och avser att pröva ditt skyddsbehov mot rådande förhållanden i Sudan såsom medborgare i detta land. MiV ändrar även ditt medborgarskap i den centrala utlänningsdatabasen med detta beslut”. Detta beslut tas trots att Migrationsverkets egna riktlinjer säger att detta inte är möjligt. Enligt LIFO:s dokument ”Medborgarskap Land­ översikt Eritrea 35083” accepterar inte Eritrea dubbelt medborgarskap. Barn födda av eritreanska föräldrar blir eritreanska medborgare även om de föds utomlands. Och enligt sudansk lag är det bara möjligt för en person född i landet att bli medborgare om föräldrarna är sudanesiska medborgare eller om personen är föräldralös. Genom att inte ha kunskaper i eritreansk eller sudanesisk lagstiftning försätter Migrationsverket A i en livshotande situation. LIFO:s rapporterar: ”Uppgifter från UNHCR och sudanesiska myndigheter indikerar att deporteringen av eritreaner sker med systematik, även om denna i sig inte framstår som helt klarlagd”. LIFO:s konstaterar att situationen för asylsökanden och flyktingar i Sudan är fortsatt utsatt och osäker. Av rapporten framgår också att flyende eritreaner som återsänds till Eritrea anses ha ”undanhållit” sig nationaltjänstgöring och riskerar långa fängelsestraff, tortyr och annan kränkande behandling samt i vissa fall dödsstraff.