Projektbeskrivning

Familjehem med svårt traumatiserat ungdom kontaktar Barnrättsbyrån med frågor om hur Migrationsverket bemöter traumatiserade barn i intervjusituationer. Hemmet hänvisas till en specialiserad handläggare på Migrationsverket som upplyser om att det finns handläggare med särskild traumakompetens och att det också är möjligt för barnet att ha med en trygghetsperson, samt vilka intyg som ska skrivas och av vem. Intyg skrivs av behandlande psykolog, överläkare och psykiatrisjuksköterska och lämnas till Migrationsverket sex veckor innan intervjutillfället. Offentligt biträde får inget gensvar från Migrationsverket. Vid intervjutillfället säger handläggaren att det verkar vara en person för mycket. Biträdet upplyser då om de inskickade intygen. Handläggaren hittar till slut intyget, ögnar snabbt igenom det och tillåter sedan familjehemsmamman vara kvar i rummet. I övrigt tas ingen hänsyn till rekommendationer från läkare kring förhållningssätt och en handläggare under upplärning är dessutom med under hela intervjun. Handläggaren visar inte några tecken på kunskaper kring trauma.