Projektbeskrivning

Avslag på ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Handläggaren hävdar att språkintroduktions­ programmet inte berättigar till sagda uppehållstillstånd.

Enligt paragraf 16 c i lagrådsremissen om uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå3 kan, om övriga villkor är uppfyllda, studier på introduktionsprogram berättiga till uppehållstillstånd.