Projektbeskrivning

A har försökt få papper från Afghanistans ambassad men ej lyckats. På återvändarsamtal med volontär kontaktperson och ombud säger handläggaren att A måste åka tillbaka till ambassaden igen och ordna papper för: ”det spelar ingen roll hur många [volontärer eller ombud] du träffar, du SKA resa hem”.