Projektbeskrivning

A har flytt efter hot att tvingas bli bacha bazi. Han är hazar och har ingen familj kvar i Afghanistan. Migrationsverkets utvisningsbeslut grundar sig dels på att talibanerna förbjöd bacha bazi 2001 och på att hazarer inte skulle vara utsatta för vare sig rekrytering till bacha bazi eller som soldater. Detta motsägs av otaliga rapporter. Att komma som ung man till Afghanistan innebär att man är extra sårbar för just den här sortens rekryteringar.