Projektbeskrivning

Vid besök på Migrationsverket för att ta del av avslag är A djupt deprimerad och har försökt ta sitt liv. A orkar inte svara på fler frågor och säger till handläggaren att hen ska säga vad den har att säga. Handläggaren börjar då skrika till A att A inte kommer därifrån förrän A svarat på hur A ställer sig till att åka till Afghanistan. A som varit familjeförsörjare i Iran sedan tioårsåldern säger att i Afghanistan finns bara döden. När A sedan beskriver sin rädsla för att skickas till Afghanistan säger handläggaren att ”det är din egen berättelse som gjort att vi sitter här”. A blir inte trodd och blir dessutom åldersuppskriven från 15 till 18.