Projektbeskrivning

A har flytt inom Afghanistan i hela sitt liv jagad av moderns släkt. A måste flytta var femte­sjätte månad då hen ska dödas eftersom hen är harami, född utom äktenskapet och därför ses som en skamfläck för familjens heder. Som spädbarn blir hen kidnappad och synligt stympad för att tvinga fram fadern. Det lyckas och fadern dödas. Sedan dess har A med hjälp av sin farbror flytt. Handikappet gör A mycket lätt att identifiera. Migrationsverket skriver upp A i ålder. Man anser att i och med att A är vuxen bör A ha mer detaljerade uppgifter om varför föräldrarna inte fick leva tillsammans och dödades. Detta antagande görs trots att A var spädbarn när det hände. Migrationsverket ger utvisningsbeslut med motiveringen att man ”har bedömt att den inte finns någon personlig hotbild mot dig i Afghanistan. Du har härmed inte gjort sannolikt att det finns grundad anledning att anta att du löper risk att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling […]”.