Projektbeskrivning

Socialtjänsten blir anmäld flera gånger för att man har ett oprofessionellt bemötande av ensamkommande. En socialsekreterare bestämmer efter ett möte på 20 minuter att A är äldre än hen uppger och ringer därefter till Migrationsverket och påtalar detta. När A ska lämna lokalen hörs socialsekreteraren yttra: ”Det här är ingen liten [person]. Har [A] gått hit från Iran kan [A] gå hem också”. Migrationsverket skriver upp A i ålder och hen får avslag. Det finns intyg från lärare med 20 års erfarenhet av att arbeta med unga och boendepersonal som träffat A dagligen i 9 månader och som anser att A har den ålder hen uppgett.