Projektbeskrivning

A uppger ålder 15 år vid asylintervjun. Som tiotusentals andra har A fått födelsedatum 970101 när hen passerade Ungern. Det ges slentrianmässigt till ensamkommande eller så uppger de själva denna ålder för att de ska passera och inte stanna i Ungern, något Migrationsverket har vetskap om. På grund av dessa omständigheter uppmanas A att genomgå medicinsk åldersbedömning som vid denna tid genomförs som panoramaröntgen av tänder. A ställer sig positiv till detta. När A infinner sig på kliniken på beställd tid informeras hen om att kliniken just fått direktiv från Socialstyrelsen att inte längre genomföra denna typ av utredning. A:s ombud meddelar våren 2016 till Migrationsverket att A är positiv till åldersutredning. När A har utredningssamtal på Migrationsverket tar handläggaren inte upp frågan om åldersutredning.

I avslagsbeslutet står att A lämnat motstridiga uppgifter beträffande sin ålder och att A inte lämnat in någon medicinsk åldersbedömning; därför finner man inga skäl att inte tro på de ungerska myndigheternas uppgifter. Dock beslutar Migrationsverket att A är ett år yngre än A var i Ungern.