Projektbeskrivning

A blir uppskriven i ålder med sex veckor utan motivering. Får avslag.