Projektbeskrivning

A är sexton år men skrivs godtyckligt upp till 18 utan annan motivering än att hen inte lyckats bevisa sin ålder.
JO påpekar det godtyckliga i åldersuppskrivningen för Migrationsverket. Ombud har yrkat på medicinsk åldersbedömning. Ett annat syskon har också blivit åldersuppskriven vilket innebär att det är månads åldersskillnad mellan syskonen. Migrationsverket har inte visat varför denna orimliga åldersskillnad är mer sannolik än den ålder syskonen angav vid sina asylsamtal; åldrar som stöds av skolbetyg och görs sannolik genom familjefoton och intyg från lärare och idrottsledare. Får avslag.