Projektbeskrivning

A är analfabet vid ankomsten, blir feltranskriberad men har ingen möjlighet att kontrollera detta. Första registrerat födelsedatum är 1998. Senare konstateras i Migrationsverkets handlingar att rätt transkribering ska vara 1999. Migrationsverket tycker sedan att vad A ”sagt om sin ålder är vaga beskrivningar och andrahandsuppgifter ”. A blir uppskriven i ålder och Migrationsverket ändrar födelsedagen till beslutsdatum. A får avslag.