Projektbeskrivning

Felaktig registrering vid ankomst, fel datum. A påpekar detta vid första asylutredningen men får fel datum igen. Vid andra asylutredningsintervjun påpekas misstaget och A blir lovad att det ska rättas till. Vid andra tillfället frågar offentliga biträdet om Migrationsverket godtar att A är under 18 år. Utredaren svarar: ”I dagsläget är åldern inget som ifrågasätts så du behöver inte vidta några åtgärder i den frågan”. Under väntetiden på beslut får A ny handläggare och beslutsfattare. När A får sitt beslut är hen uppskriven med tre år och har fått avslag. Handläggare och beslutsfattare som skriver upp åldern har aldrig träffat A.