Projektbeskrivning

A blir uppskriven i ålder på ett godtyckligt sätt av handläggare. Mot A:s egna uppgifter och socialtjänstens intyg står en handläggares uppfattning som enligt beslutet grundas på att A inte haft någon dokumentation. Där står också att det ”inte heller är möjligt att avgöra en asylsökandes ålder genom en bedömning av personens utseende”. A som ser mycket ung ut skrivs upp med två år och får avslag.